Pramukh medical

SHOP NO- 14, G.F, THE SKY COURT NR. SWAGAT FLAMINGO FLATS SARGASAN, GANDHINAGAR – 382421